top of page
BGKA DAN CERTFICAT.png

Graden-commissie B.G.K.A.

Ieder jaar worden er Dan-graad examens georganiseerd binnen onze  Goju Ryu leerschool.  Grote voordeel om te testen binnen je eigen erkende leerschool is dat je steeds beoordeeld wordt door mensen die jou door en door kennen, en met kennis van zaken toezien op je eigen benadering van het  Goju Ryu Karate in z'n totaliteit.

Na de test wordt er een lijst met de 'geslaagden' overgemaakt aan het secretariaat VKF, waarna de graden worden opgenomen in de database VKF.

Voor de mensen die dit belangrijk vinden is er de mogelijkheid, 1 x per jaar, om via BKF een aanvraag te doen voor homologatie van je bekomen graad bij de World Karate Federation (WKF) zonder bijkomende examens !!!
Deze homologatie verloopt via ons BGKA secretariaat. De administratieve kosten verbonden aan deze aanvraag  (WKF-certificaat) zijn voor rekening van de aanvrager.

 

We onderscheiden 2 typen Shodan graden, deze voor de 'min 16 jarigen' en deze voor de 'plus-16 jarigen'.

De Shonenbu Shodan graden (-16 jaar) zijn herkenbaar aan de witte streep in het midden van de zwarte gordel. Kandidaten die een Shonenbu Shodan behalen, kunnen terug bevestigen op hun 16de jaar, teneinde een 'full black belt member' te kunnen worden. Ook hier moet voldaan worden aan dezelfde vereisten als die gelden voor +16 jarigen.

Aan deelname tot de beide examens zijn dus enkele voorwaarden verbonden zoals ; leeftijd, wachttijden, aanwezigheden op de diverse stages, kadertrainingen ...

Alle voorwaarden tot deelname zijn te bekomen via het secretariaat van je eigen club.

Het is enkel jou eigen Sensei die toelating kan geven voor deelname aan de Shodan testen.

De deelname in de kost voor de examens per Dan-graad mogen gestort worden op onze
BGKA-rekening : Argenta BE21 9795 2615 6903
met de vermelding van Club / naam / deelname shodan Shiken 20.. ! 
Een bewijs van betaling wordt samen met het inschrijvingsdocument overgemaakt aan de Secretaris Generaal van BGKA Steve Castrel.

Op de pagina "Documenten kan je de diverse documenten downloaden of raadplegen in functie van je eigen behoefte.

We wensen jullie alvast heel veel succes!

bottom of page